Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Pm Silversmedja (”Pm Silversmedja”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig och är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker i samband med ditt medlemskap i kundklubben. Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även vilka val som du har.

Personuppgifter behandlade av oss

Vi behandlar personuppgifter som vi inhämtat med ditt samtycke i samband med att du ansöker om att gå med i kundklubben och genom din fortlöpande kontakt med oss. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, din e-postadress och information om dina köp hos oss.

Hur vi använder personuppgifter

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder förenliga med lokala informationssäkerhetskrav för att förhindra att dina personuppgifter missbrukas, sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att informera dig om våra produkter, tjänster, nyheter, events, kampanjer och andra aktiviteter som kan vara av intresse för dig samt för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. I tillägg till detta kommer vi att behandla personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer (t.ex. de som lagrar dina personuppgifter eller skickar ut e-post för vår räkning) i samband med behandling för de syften som beskrivs ovan. Detta kommer att göras konfidentiellt och i enlighet med lokal tillämplig lagstiftning. Vissa sådana tjänsteleverantörer kan finnas i länder utanför EES, inklusive USA. I vissa sådana länder kan dataskyddslagar som säkerställer samma nivå av skydd som säkerställs i ditt land saknas. Vi kommer emellertid se till att de uppgifter som överförs hålls säkra samt att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats som säkerställer ett adekvat skydd. Vi kommer att spara dina uppgifter till dess du väljer att lämna kundklubben.

Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, eller säljer eller överför våra tillgångar, inklusive försäljning med anledning av en konkurs eller annars blir föremål för en fusion eller verksamhetsövergång, äger vi rätt att överföra dina personuppgifter till sådan tredje part som en del av sådan transaktion.

Ditt samtycke och dina val

Genom att gå med i vår Kundklubb samtycker du till att vi kan kontakta dig via e-post angående våra produkter, tjänster, nyheter, events, kampanjer och andra aktiviteter som kan vara av intresse för dig. Du samtycker också till att vi kan använda den information som du tillhandahåller i samband med ditt medlemskap i kundklubben till att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och att dessa uppgifter kan komma att användas för marknads- och kundanalys i syfte att skicka skräddarsydd och personlig kommunikation till dig.

När du gått med i kundklubben kommer ett automatiskt e-postmeddelande skickas till dig för att bekräfta ditt medlemskap. Om du inte svarar på e-postmeddelandet kommer ditt medlemskap inte att bekräftas och vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter såsom anges i denna Integritetspolicy.

När du gått med i kundklubben, kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss och avsluta ditt medlemskap i kundklubben genom att kontakta oss på Pm Silversmedja eller genom att följa den avregistreringslänk som finns i varje e-postmeddelande.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Pm Silversmedja och lämna tillräcklig information för att du och dina uppgifter ska kunna identifieras. Du har också rätt att be oss rätta, blockera, komplettera, radera, begränsa och motsätta dig den behandling av uppgifter som avser dig samt kräva att få förklarad den behandling som görs av dina uppgifter genom att kontakta Pm Silversmedja. Inom EES kan du även framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet eller tillvarata din rättigheter vid domstol om du anser att dina rättigheter har kränkts. Det finns undantag från dessa rättigheter som innebär att tillgång kan komma att nekas till information, till exempel i de fall vi är förhindrade enligt tillämplig lag att tillgängliggöra information. Tillhandahållandet av personuppgifter i samband med kundklubben är alltid frivilligt. Om du har ytterligare frågor om denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på Pm Silversmedja. Vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.